Не е само PayPal Payment provider

СМАРТ-ИДЕА Ви овозможува вистински Payment provider на македонскиот пазар.

Својот бизнис можете да го проширите низ целиот свет

Со одлуката на НБРСМ за отворање на сметки во странство имате можност да ги користите услугите и придобивките на работењето со современ Payment provider

Постапката започнува со остварување на контакт со СМАРТ-ИДЕА

Следи верифицирање на Вашиот бизнис со соодветна документација и ако ги помините сите проверки Ви отвораме сметка и ги уживате придобивките на современите плачања, вклучително и приливите од било кое место во светот

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *