Овозможено отворањето сметки кај странските електронски сервиси за трансакции за комерцијални цели

http://nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie-29082019.nspx -Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство (Сл.весник бр.42/16 и 50/19) која стапува во сила на 11.9.2019 година. Позначајни промени и дополнувања во однос на важечката одлука: се овозможува граѓаните и компаниите да отвораат и ….  Read More

Не е само PayPal Payment provider

СМАРТ-ИДЕА Ви овозможува вистински Payment provider на македонскиот пазар. Својот бизнис можете да го проширите низ целиот свет Со одлуката на НБРСМ за отворање на сметки во странство имате можност да ги користите услугите и придобивките на работењето со современ Payment provider Постапката започнува со остварување на контакт со СМАРТ-ИДЕА Следи верифицирање на Вашиот бизнис ….  Read More

E-commerce Afterwork сесија #2

E-commerce Afterwork сесија #2: Што треба да знаат сите е-трговци за имплементацијата на онлајн плаќање? На 3 февруари, во просториите на Фондот за иновации и технолошки развој се одржа втората сесија од серијалот „E-commerce Afterwork сесии”, на тема: „Имплементација и предизвици при онлајн плаќање”, организирана од нашата Асоцијација за е-трговија на Македонија.  Сесијата беше наменета за сите ….  Read More