Поврзи ја својата трговска сметкa и нашиот Payment Gateway ќе го насочи вашиот платежен процес. Нашиот интерфејс за извештаи, стандарди за сигурност, грижа за корисници, низок процент за плаќање, ќе го направи Вашиот платежен процес прилагодлив и лесен за управување

PAYMENT PROVIDER

PAYMENT PROVIDER

Paired with your company’s merchant account, our Payment Gateway streamlines your payment processing.

Our reporting interface, security standards, customer service, and low rates keep your company’s payment processing manageable and affordable.