Business Pro решението можи да се интегрира со кој било software за купување, во кој било програмски јазик. Business Pro решението нуди модификација на страницата за плаќање прилагодлива за самата web страна. Одбери го Business Pro денес и обезбеди сигурност на твојот бизнис

Allied Wallet

BUSINESS PRO

Our Business Pro solution integrates with any cart software in any programming language.

The Business Pro solution offers a customized payment page that is built to fit a merchant’s website.

Choose Business Pro today and keep your business secure