Смарт-идеа како иновативна компанија нуди некои решенија кои што тешко успеваат на овие простори, но тука сме ние да ви помогнеме соништата да станат стварност и Вашите идеи да ги претворите во успешен бизнис

Во новата ера на електронска трговија која што ни е потребна на мала земја со голем потенцијал, конечно остваривме соработка со Allied Wallet глобален провајдер за електронска комерција за трговци и глобален payment gateway остварувајќи безбедно прифаќање на безмалку сите видови плаќања во светот

Смарт-идеа соработува со реномирани светски компании

Покрај Allied Wallet остварена е соработка со дизајнерски студиа со кои носиме некои нови, убави работи како што се ecosmart fire или Neoz

Нивните идеи сега се лесно достапни и остварливи

Allied Wallet is the preferred online merchant services and global payment gateway solution for businesses that need to accept online payments. As an award-winning payment processing company, Allied Wallet specializes in state-of-the-art payment services that connect a world of buyers and sellers.

We offer simple and secure solutions that enable nearly any business type to accept 164 currencies globally. In less than a day, a business can begin accepting payments online because Allied Wallet simplifies payment processing globally.

Smart Idea collaborates with renowned world companies like Allied Wallet, we have worked also with design studios which we bring some new, beautiful things such as ecosmart fire or Neoz

Their ideas are now easily accessible and achievable